حمايت انجمن وكلاى سوسياليت هالدن از كارزار ” بهنام را آزاد كنيد” و زندانيان سياسي در ايران

حمايت انجمن وكلاى سوسياليت هالدن از كارزار ” بهنام را آزاد كنيد” و زندانيان سياسي در ايرانunnamed   http://bit.ly/1JppvjR


در ادامه فعاليت كارزار ” بهنام را آزاد كنيد” كارزار حمايت از كارگر زندانى بهنام ابراهيم زاده, در تاريخ دوم ماه مارس ٢٠١٥ شيوا محبوبى , سخنگوى كميته مبارزه براى آزادى زندانيان سياسى در ادامه تماسهايش با انجمن وكلاى سوسياليت هالدن در انگلستان  در جلسه  اين  انجمن   شركت كرد و در اين جلسه در مورد وضعيت زندانيان سياسي  و بالاخص وضعيت كارگران زندانى و بهنام ابراهيم زاده صحبت كرد.  اين انجمن  در جلسه هيئت مديره خود پشتيبانى از كارگر زندانى بهنام ابراهيمزاده را مورد بررسى قرار داده و به اتفاق آرا قطعنامه حمايتى خود را صادر كردند. در اين جلسه وهمچنين در قطعنامه صادره انجمن وكلاى سوسياليت هالدن پشتيبانى و پيوستگى خود را به كميته مبارزه براى آزادى زندانيان سياسي  جهت همكاريهاى آتى در حمايت از زندانيان سياسى  اعلام كرد.ما از شما دعوت ميكنيم در كشورهاي محل اقامت خود با مراجعه به تشكلها , اتحاديه ها و افراد بشردوست و آزاديخواه از آنها بخواهيد تا در حمايت از زندانيان سياسي دست به صدور قطعنامه و اقدامات عاجل بزنند.  كمك كنيد تا در روز اول ماه مى , روز جهاني كارگر صداى كارگران زندانى و خانواده هايشان باشيم.متن ترجمه شده قطعنامه انجمن وكلاى سوسياليت هالدن در زير ضميمه ميباشد.ليست تظاهرات در شهرها در حمايت از كارگران زندانى در روز اول ماه مىhttps://www.facebook.com/events/836772056395411كميته مبارزه براى آزادى زندانيان سياسي در ايران​www.iranpoliticalprisoners.comwww.facebook.com/zendani.siasiپنجم آوريل ٢٠١٥ متن ترجمه شده, قطعنامه ضميمه ميباشد.كارزار در حمايت از فعال كارگري و مدافع حقوق انساني  بهنام ابراهيم زاده  انجمن  وكلاي سوسياليست هالدن متوجه ميباشد كه١- در حال حاضر هزاران زنداني سياسي  در زندان هستند بدون  اينكه محاكمه شده و يا جرمي به آنها اعلام شده باشد. ميانگين سني  اين زندانيان از ١٣ سال الي ٧٥ سال ميباشد و تنها ” جرم” آنها براي مثال داشتن كتاب و يا مقاله و يا شركت در تظاهرات ميباشد.٢-  زندانيان شكنجه ميشوند تا زماني كه ” اقرار” كنند و بعد از آن تعداد زيادي مخفيانه و بدون اطلاع خانواده اعدام ميشوند. از جمله  اين زندانيان سياسي وكلايي ميباشند كه تلاش كرده اند از موكلينشان دفاع كنند، فعالين كارگري مدافعين حقوق انساني، مبلغين حقوق زنان، ژورناليتها، وبلاگ نويسان، هنرمندان، اعضاي تشكل هاي ممنوعه و همچنين بهائيان٣- زنداني كردن و محاكمه به منظور اعدام معمولا مخفيانه صورت گرفته به طوري كه صدور حكم براي حبس و يا اعدام بر اساس حكم دادگاهي صورت ميگيرد كه اين دادگاه بدون حضور وكيل ، شاهد و مدارك  برگزار شده، هيچگونه جرم واقعي اعلام نشده و بنابر گزارشات اين جلسات محاكمه فقط چند دقيقه به طول ميانجامد.  وقتي فرد دستگير ميشود  ثابت كردن  بيگناهي فرد بسيار  دشوار بوده چرا كه در عين حال شكنجه هاي غير قابل تحمل و مداومي بر فرد دستگير شده جهت اخذ اعتراف   ” درست و حسابي ” اعمال ميشود.٤- بهنام ابراهيم زاده يكي از اين زندانيان است ، وي فعال كارگري و مدافع حقوق انسانها ميباشد.  بهنام در سال ٢٠١٠  در تهران دستگير شد و در حال گذراندن چهارمين سال از حكم پنج ساله اش بود كه مجددا در تاريخ ٢٩ دسامبر ٢٠١٤  محاكمه شده و به او ٩ سال و نيم ديگر حكم زندان دادند.٥-  وكيل بهنام اجازه حضور در دادگاهش را نداشت. بهنام  مرتبا مورد شكنجه هاي جسمي و رواني قرار گرفته است در حاليكه تنها فرزن وي تحت معالجه براي سرطان خون ميباشد.٦- بهنام از بيماريهاي زيادي از جمله درد كليه، خونريزي لثه ، جراحات پشت و گردن به دليل شكنجه هاي  مداوم و عدم دسترسي به درمان رنج ميبرد.  بهنام چندين بار دست به اعتصاب غذا زده است كه در اثر اين اعتصابات از خونريزي روده رنج ميبرد. بهنام و خانواده اش  به كمك فوري نياز دارند.انجمن وكلاي سوسياليست هالدن اقدامات زير را در دستور قرار ميدهد٧-  به مقامات ايران نامه نوشته و به نگهداري بهنام در زندان و حكم زندان وي اعتراض ميكند٨- رونوشت اين نامه به بخش فعاليتهاي كارگري سازمان جهاني كار و انجمن وكلا ارسال ميشود٩-  از حركت اعتراضي كه قرار است در تاريخ اول ماه مي ٢٠١٥ در مقابل سفارتخانه رژيم در لندن در حمايت از بهنام ابراهيم زاده و ساير كارگران زنداني  برگزار شود حمايت ميكنيم١٠-  بستگي خود را به كميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي در ايران اعلام ميكند. ( ٥٠٪ از كمكهاي جمع آوري شده براي خانواده بهنام ارسال خواهد شد(-{تمام}*Translated into Farsi by ​the Campaign to Free Political Prisoners in Iran (CFPPI)***  انجمن وكلاي سوسياليست هالدندر انگلستان , از مدافعين حقوق انسانى در كشورهاي مختلف پشتيبانى كرده و دست به كارزارهاي حمايتى ميزند. براي اطلاعات بيشتر به وبسايت اين انجمن مراجعه نماييد:http://www.haldane.org