کارزار تلاش برای اجرای اعلامیه جهانی حقوق بشر در ایران

شما هم می‌توانید برای آزادی مهدی تلاش کنید
بیش از پنج سال در زندان اوین، ماه‌ها انفرادی و شکنجه تنها بخشی از سرگذشت مهدی خدایی در چند سال گذشته بوده است. او حتی یک بار در اثر شدت شکنجه‌ها سه روز در بیمارستان بستری شد. مهدی که به دلیل فعالیت‌های حقوق‌بشری محکوم به هفت سال زندان است بر اساس قوانین جدید ایران باید از زندان آزاد شود اما مسئولین قوه قضاییه حاضر نیستند قانون جدید را کنند.
علیرضا موسوی، پسر دایی مهدی و یکی از کارمندان اتحاد برای ایران، در اینجا نامه ای به زبان انگلیسی نوشته و وضعیت او را شرح داده است. علیرضا از طرفداران آزادی و حقوق بشر در سراسر جهان خواسته با امضا نامه خطاب به مسئولین حکومت ایران از آنها بخواهند مهدی را که حتی بر طبق قوانین جمهوری اسلامی ناعادلانه زندانی است آزاد کنند.
کمک کنید صدای مظلومیت مهدی شنیده شود. امضای این نامه فقط چند ثانیه وقت شما را می‌گیرد اما گامی موثر و ارزشمند در دفاع از یک زندانی سیاسی