اجرای حکم اعدام ١٩ زندانی در زندان رجایی شهر کرج

اجرای حکم اعدام ١٩ زندانی در زندان رجایی شهر کرج

١٩ زندانی محکوم به اعدام، صبح امروز سه‌شنبه ۲۵ فروردین‌ماه، در زندان رجایی شهر کرج از طریق چوبه دار اعدام شدند…
صبح امروز در زندان رجایی شهر کرج ١٩ زندانی که دوازده نفر آنها از زندان قزلحصار منتقل شده بودند، از طریق چوبه دار اعدام شدند. بنابه گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، صبح امروز سه شنبه در زن…
KAMPAIN.INFO