درخواست کمک به معصومه عطایی

 درخواست کمک  به معصومه عطایی

‎A user's photo.‎

یک درخواست؛

امروز سمیه مادری که سال ها پیش به همراه دخترش قربانی اسیدپاشی شده بود درگذشت….حالا خطابم به دوستان خودم در این صفحه است، پیش از آنکه انفاقی رخ دهددست هم را بگیریم و پشت هم را خالی نکنیم:
معصومه عطایی مادری است که وقتی از همسرش جدا شد، پدر شوهر سابقش به منزلش می رود و می گوید که سورپرایزی برای نوه اش دارد. از او می خواهد تا چشم هایش را ببندد و سوپرایز را تحویل بگیرد. چشمهای معصومه آن روز برای همیشه بسته شد، هدیه ی پدرشوهر اسید بود به صورت و چشم های این زن. 

این زن اینک نیاز به عمل جراحی مجدد دارد، بسیاری از این زنان قربانی اسید پاشی از کمک های دولتی نا امید شده اند. هر یک از شما به اندازه توانش اگر یاری کند خانه او و کودکش شاید کمی آبادتر شود.

شماره حساب های بانکی معصومه عطایی
شماره حساب بانک ملی
۳۳۳۲۵۷۵۲۹۰۰۲
بانک ملی
شماره کارت بانک ملی
۶۰۳۷۹۹۱۱۶۳۸۶۸۰۵۶