دخالت نیروهای امنیتی در اعتراض مدنی استادی که به دلیل صدایش از دانشگاه اخراج شده

اعتراض مدنی استادی که به خاطر صدایش از دانشگاه اخراج شده، با دخالت نیروهای امنیتی روبه‌رو شده است. این استاد دانشگاه خواجه نصیر‌الدین طوسی تهران تهدید شده است که در صورت ادامه دادن به اعتراض‌هایش بازداشت خواهد شد اما او می‌خواهد به اعتراضش ادامه دهد.

1