تأکید آمریکا بر بازرسی‌های سرزده از تأسیسات هسته‌ای ایران

جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید گفته که تأسیسات هسته‌ای ایران مورد بازرسی‌های سرزده قرار خواهد گرفت.

جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید

این مقام آمریکایی می‌گوید این بازرسی‌ها، «سرزده‌ترین بازرسی‌هایی» خواهد بود که تاکنون در مورد برنامه هسته‌ای هیچ کشوری اعمال نشده و آمریکا و شرکای ۱+۵ بر آن تأکید دارند.