زرتشتیان ایران و چالش اقلیت بودن

زرتشتیان ایران و چالش اقلیت بودن

نشانه های زرتشتی

 

نعیمه دوستدار – سپنتا نیکنام٬ نخستین ایرانی زرتشتی است که در چهارمین دوره انتخابات شورا‌ها با رای مسلمانان و زرتشتیان شهر یزد، به عضویت شورای این شهر درآمده است.