مصر دوپاره: کودتا یا انقلاب؟- ۱۳/تير/۱۳۹۲- سروش جعفری

روز گذشته محمد مرسی برکنار و ارتش کنترل امور را به‌دست گرفت. امروز نیز عدلی منصور به عنوان رییس جمهور موقت مصر سوگند یاد کرد.