رای مردم “نه” به تفکر الله کرم و دوستانش بود- فرشته قاضی فرشته قاضی

رای مردم “نه” به تفکر الله کرم و دوستانش بود

دکتر صادق زیباکلام معتقد است به دلیل استقبال گسترده ای که مردم از حضور هاشمی رفنسجانی در نمازجمعه خواهند کرد به او اجازه داده نخواهد شد بار دیگر امامت نمازجمعه را برعهده بگیرد.

استاد دانشگاه تهران میگوید که استقبال گسترده مردمی از حضور آقای هاشمی در انتخابات دلیل اصلی ردصلاحیت او بود و ب همان دلیلی که او را ردصلاحیت کردند اجازه حضور در نمازجمعه را نیز به او نخواهند داد.