فرماندهان سپاه و توافق هسته‌ای لوزان

Khamenei Jafari

اکبر گنجی- انتظار عمومی این بود که فرماندهان سپاه مواضع تندی علیه تیم مذاکره‌کننده اتخاذ کنند، اما نه تنها چنین نشد، بلکه با دو شرط از گفت‌وگوها استقبال هم کردند. چرا؟