گشت ارشاد: از متوقف کردن خودروها تا حمله با گاز فلفل

گشت ارشاد: از متوقف کردن خودروها تا حمله با گاز فلفل  

gashte ershad2

مبین افشار- گشت‌های امنیت اخلاقی پلیس تهران دوباره به خیابان‌ها برگشته‌اند و این‌بار با بدپوششی و کشف حجاب سرنشینان خودروها در بزرگراه‌ها برخورد می‌کنند. این طرح از یکشنبه این هفته اجرایی شده است.