رمادی، پالمیرا و قدرت‌نمایی دوباره داعش

IS Iraq

علی افشاری- قدرت داعش فقط به ایدئولوژی‌ متکی نیست بلکه نفوذش در مناطقی بالاست که فوق بحرانی هستند و بین ساکنان آنها و دولت‌های مرکزی متبوعه اختلافات زیادی وجود دارد.