فرناز پناهی‌زاده، اولین زن ایرانی عضو اتحادیه جهانی کشتی

یک زن ایرانی به عنوان عضو تازه کمیسیون ورزش و زنان فدراسیون بین‌المللی کشتی انتخاب شده است.

farnaz-Panahizadeh

به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی ایران، فرناز پناهی‌زاده به عنوان اولین زن ایرانی به عضویت کمیسیون ورزش و زنان فدراسیون بین‌المللی کشتی “UWW” در آمده است.