دگرباشان جنسی و پیچیدگی مسائل حقوقی

۱۲ خرداد ۱۳۹۴

دگرباشان جنسی و پیچیدگی مسائل حقوقی

در گفتوگو با مهری جعفری، وکیل و فعال حقوق بشر

 

مهری جعفری، وکیل دادگستری، شاعر و کنشگر اجتماعی در زمینه‌ حقوق بشر، مقیم شهر لندن است. او  با تمرکز بر حقوق زنان، کودکان و اقلیت‌های جنسی کار کرده است. از مهری جعفری مقاله‌های متعدد حقوقی و پروژه‌های تحقیقی و آموزشی مختلفی انتشار یافته و از او تاکنون یک کتاب حقوق در زمینه‌ حقوق ورزشی و یک مجموعه‌ شعر نیز منتشر شده است.

نمایی از مستند  "مانند دیگران باش" (۲۰۰۸) که به زندگی تراجنسی های ساکن ایران می پردازد.

در این مصاحبه از کلمه دگرباشان جنسی استفاده شده است که دربردارنده تمامی اقلیت‌های جنسی (LGBTQI) است که جامعه همجنس­گراهای زن، مرد، تراجنسیتی‌ها، دوجنس‌گراها، افراد میان‌جنسی و یا بی‌جنسیت را نیز شامل می‌شود.