«زنی با زنبیل» و امید به رستگاری

farkhoneh_aghaie

«زنی با زنبیل» و امید به رستگاری

۵۳ زن از لایه‌های محروم اجتماع در ۵۳ داستان کوتاه از فرخنده آقایی. انعکاس کابوس‌های مردم محروم در داستان‌های اخیر فرخنده آقایی جنبه هراس‌انگیز زندگی را آشکار می‌کنند.