شرط تازه در قرارداد کارگران عسلویه: اعتصاب کنی تسویه می‌کنیم!

عبارت “پیشگیری بهتر از درمان است”، تا پیش از این معمولا در زمینه سلامت و بیماری کاربرد داشت. در حال حاضر اما یکی از انواع و اقسام پلیس در ایران، پلیس “پیشگیری” است. حالا هم پای “پیشگیری” به “قراردادهای کارگری” باز شده است.

کارگران 1

پیمانکاران فازهای ۱۵ و ۱۶ عسلویه، در چهارمین بند قراردادهای جدید خود با کارگران، برای پیشگیری از اعتصاب‌های کارگری، به صراحت آورده‌اند: «پرداختی حقوق با واریزی کارفرما به این شرکت (پیمانکار) است و در صورت هرگونه اعتصاب (به کارگر) بدون دادن حق و حقوق تسویه داده می‌شود.»