مذاکره احزاب کرد با حکومت ایران و دیوار بلند بی‌اعتمادی

علی‌اصغر فریدی

پس از توافق هسته‌ای وین، خالد عزیزی دبیرکل حزب دمکرات کردستان در گفت‌وگویی باتلویزیون روداوو به این پرداخت که جمهوری اسلامی و به ویژه دولت حسن روحانی، برای حل مسائل و مشکلات بین‌المللی به دیالوگ و گفت‌وگو روی آورده است. او ابراز امیدواری کرد که برای حل مسائل و مشکلات داخلی نیز با مخالفان گفت‌وگو شود. دبیرکل حزب دمکرات کردستان افزود ما پیش از این نیز اعلام کرده‌ایم که مسئله کرد در ایران راه‌حل نظامی ندارد و جمهوری اسلامی با سرکوب نمی‌تواند این مسئله را حل کند.

Khaled