آینده اقتصاد ایران پس از رفع تحریم‌ها

ایرج ادیب‌زاده

ایران پس از توافق هسته‌ای به تدریج آماده بازگشت به جامعه جهانی و خروج از انزوا می‌شود. هدف توافق، نظارت بر برنامه اتمی ایران در قبال تعلیق بخش‌های مهمی از تحریم‌های اقتصادی است. اما اقتصاد ایران پس از برداشته شدن تحریم‌ها شاهد چه تحولی خواهد بود؟

IRAN economy