محسن صفایی فراهانی: ایران دو سال دیگر به شرایط قبل از ۸۴ بر می گردد

محسن صفایی فراهانی: ایران دو سال دیگر به شرایط قبل از ۸۴ بر می گردد

در اغلب گفتارها و نوشتارهای دو جناح سیاسی جمهوری اسلامی، ارتباط میان دو معضل بزرگ امروز ایران، یعنی بحران اقتصادی و انقباض سیاسی با پی آمدهای توافق اتمی، در قالب بشارت یا تهدید تشریح و تبیین می شود. دولتی ها و مدافعان توافق، امید بهبودی می دهند و جناح مقابل، جامعه را از سوء استفاده ها در هر دو زمینه می ترساند. در این زمینه ها با محسن صفایی فراهانی گفتگویی انجام داده ام. صفایی فراهانی رئیس هیات اجرایی جبهه مشارکت ایران اسلامی و نماینده سابق مجلس که پس از انتخابات ۸۸ مدتی را نیز در زندان گذرانده، بر این باورست که به دنبال این توافق “ایران می تواند طی یکی دو سال آینده به شرایط سالهای ۷۸ تا ۸۴ باز گردد”. او این را نیز می افزاید که “تا زمانی که فضای مطبوعات باز نشود، احزاب نتوانند فعالیت آزاد بکنند و مجلس یک مجلس نظارتگر و دقیق نشود امکان کنترل فساد خیلی محدود است”.