طومارى بيش از ٤٠٠ هزار نفر به حمايت از توافقنامه اتمى با ايران

طومارى بيش از ٤٠٠ هزار نفر به حمايت از توافقنامه اتمى با ايران

عکس ‏‎Homayoun Majd‎‏

شمارى از فعالان ، طومارى را كه بيش از ٤٠٠ هزار نفر به حمايت از توافقنامه اتمى با ايران امضا كرده اند، در واشنگتن به كنكره تحويل دادند.