اوباما، قانون«حفاظت از محیط زیست» و جدال موافقان و مخالفان

اوباما، قانون«حفاظت از محیط زیست» و جدال موافقان و مخالفان

Barack_Obama

در حالی که اوباما برای نهايی کردن قانون «حفاظت از محيط زيست» آماده می‌شود، مخالفان این طرح می‌گویند در صورت قانونی شدن طرح بلافاصله از دولت اوباما شکايت خواهند کرد.