چرا ترکیه کردها را بمباران می‌کند؟

kurds Diarbakr

کامران متین- حملات اخیر تركیه علیه داعش و پ‌ك‌ك مصداق بارزی از گفته مشهور استراتژیست نظامی آلمانی فو‌ن كلاوزویتس است که می‌گوید جنگ تداوم سیاست است با ابزاری دیگر.