ایران پساتحریم؛ بازاری که آسان به دست هند نمی‌آید

india-iran 3

مهناز مهاجر- پشت روابط خوب هند و ایران دلگیری‌هایی پنهان است. هند دل خوشی از حمایت ایران از شیعیان و به‌‌‌یژه نیروهای فعال در کشمیر ندارد. ایران هم نفوذ آمریکا بر هند را نمی‌پسندد.