در صورت رای منفی سنا توافق اتمی چه خواهد شد؟

در صورت رای منفی سنا توافق اتمی چه خواهد شد؟

رضا تقی زاده، تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا

رضا تقی زاده، تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا

پيشنهاد طرح توافق اتمی در مجلس اسلامی پيش از رای سنا آمريکا، از سوی عباس عراقچی، يکی از نمايندگان ارشد جمهوری اسلامی در مذاکرات اتمی، نشانه نگرانی تهران از عواقب رای منفی کنگره نسبت به توافق ۱۴ ژوئيه وين و پيچيده تر شدن روند لغو تحريمها پيش از اجرايی شدن تدريجی آنها است.