علیه سانسور و تحقیر

علیه سانسور و تحقیر

برای ثبت در تاریخ 
نامه بهرام بیضایی در اعتراض به توقیف مسافران

خیلی سال پیش، احتمالا زمستان سال ۷۱ یک کپی از این نامه ی تایپ شده به دستم رسید و من آن را در آرشیو شخصی ام حفظ کردم تا امروز. چند روز پیش لابلای نوشته ها و کتابها و مجلات دوباره این نامه را دیدم. به نظرم آمد بد نیست شما نیز این نامه را تا به آخر بخوانید. نامه را از ابتدا تایپ کردم و کوشیدم شیوه نگارش استاد ( حتی علامت گذاری ها ) به تمامی در آن لحاظ شود، جز دو جا که درستِ لغت به روشنی بر من معلوم نبود و من آنها را درون این علامت [!؟ ] آورده ام.