خانواده و وکیل: زن و بچه محمد طاهری را شکنجه کردند تا اعتراف کند

خانواده و وکیل: زن و بچه محمد طاهری را شکنجه کردند تا اعتراف کند

خانواده و وکیل محمدعلی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه یا عرفان کیهانی در مصاحبه با روز شایعات مربوط به مرگ او را تکذیب و از کسانی که این اخبار را درباره وضعیت وی منتشر می کنند انتقاد کرده اند.آنها می گویند به نقض حکم اعدام آقای طاهری از سوی دیوان عالی کشور امیدوارند زیرا صدور چنین حکمی هیچ مبنای درستی نداشته است.

فرشته قاضی