اعتراضات کارگری؛ ازعسلویه تا اصفهان

اعتراضات کارگری؛ ازعسلویه تا اصفهان

تاخیر چند ماهه در پرداخت حقوق کارگران بازنشسته صنعت فولاد اصفهان باعث شد تا آنها برای چندمین بار در سالجاری دست به تحصن بزنند.

آنطور که خبرگزاری های داخلی گزارش داده اند، این کارگران در آخرین حرکت اعتراضی خود روز گذشته در مقابل ساختمان کانون بازنشستگان فولاد استان تجمع کردند و خیابانی را برای ساعاتی بند آوردند.