گروگان زن آمریکایی قبل از مرگ «برده جنسی ابوبکر بغدادی بود»

گروگان زن آمریکایی قبل از مرگ «برده جنسی ابوبکر بغدادی بود»

عکس ‏‎Sepidedam‎‏

تلویزیون ای‌بی‌سی نیوز آمریکا گزارش داده که ابوبکر بغدادی، خلیفه گروه حکومت اسلامی، از کیلا مولر، گروگان آمریکایی در اختیار این گروه، پیش از کشته شدنش به عنوان «برده جنسی» استفاده می‌کرده است.

خانواده خانم مولر هم به این تلویزیون گفته‌اند که توسط مقام‌های دولت آمریکا از این مسئله مطلع شده‌اند.

در گزارش تلویزیون ای‌بی‌سی نیوز آمده که ابوبکر بغدادی شخصا امدادگر ۲۶ ساله آمریکایی را در خانه ابوسیاف، از رهبران اقتصادی داعش زندانی کرد.

خلیفه گروه حکومت اسلامی (داعش) از آن پس بار‌ها به کیلا مولر تجاوز کرد.

مقام‌های ضد تروریسم آمریکا نیز این مسئله را تایید کرده‌اند.

ماجرای فروش زنان و تجاوز محمد به زنی اسیر به نام ریحانه

محمد در جنگ با بنی قریظه که گروهی یهودی بودند، پس از اینکه تمامی مردان آنان را کشت، نوبت به کودکان رسید؛ وی دستور داد تا تمامی کودکان بالغ این قبیله را بکشند، ملاکش در این کشتار وحشیانه، رویش مو در اطراف آلت تناسلی آنان بود؛ او پس از این جنایت، تمامی زنان و کودکان را پس از دریافت سهم خویش که یک پنجم آنان بود میان پیروانش تقسیم نمود و تعداد زیادی از این زنان و کودکان اسیر را در نجد فروخت و در برابرش اسلحه خرید:

مسلم الانصاری گفت که رسول الله مرا بر اسیران بنی قریظه گماشت، پس نگاه به آلت تناسلی نوجوانان پسر می‌کردم، اگر می‌دیدم که موئی بر آلتش روئید گردنش را می‌زدم و اگر نروئید بود جزء غنایم جنگی گماشته می‌شد.(مجمع الزوائد / الهیثمی / جلد ۶ / صفحه ۱۴۱- اعیان الشیعه / محسن الامین / جلد ۳ / صفحه ۳۰۳) .(۱) و سایر منابع در همین زمینه
در تاریخ طبری:

…. سپس رسول الله اموال و زنان و کودکان بنی قریظه را تقسیم نمود در آن هنگام پس از دریافت خمسش، سه سهم برای سوارکار مرد و یک سهم برای سوارکار زن و برای پیاده نظام یک سهم و در آن روز تعداد اسب‌های بنی قریظه ۳۶ اسب بود…. سپس سعد ابن زید انصاری از برادران بنی عبد الاشهل را به همراه زنان و کودکان اسیر بنی قریظه برگزید و به نجد فرستاد تا بوسیله فروش آنان اسحله و اسب بیاورد و رسول الله (ص) ریحانه بنت عمرو بن جنافه یکی از زنان بنی عمرو بن قریظه را تا آخر عمر برای خودش برداشت، رسول الله از او خواست تا مسلمان شود و او با وی ازدواج نماید و محجبه شود، ولی او به رسول الله گفت: مرا به عنوان کنیزت نگه دارد که این برای من راحت تر است و او هم وی را به همین حال وا گذاشت. (التاریخ الطبری / جلد ۲ / صفحه ۲۵۲) (۲)

شرح ماجرا در لینک زیر:
http://iran000.blogspot.ch/2014/08/blog-post_16.html