احمد شهید خواستار توقف فوری اعدام محمدعلی طاهری شد

احمد شهید خواستار توقف فوری اعدام محمدعلی طاهری شد

عکس ‏خبرگزاری هرانا‏

خبرگزاری هرانا ـ احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، امروز از مقامات ایران خواست تا فورا حکم اخیر اعدام “محمدعلی طاهری”، بنیانگزارعرفان حلقه “عرفان کیهانی”، را متوقف کنند.