ایران پساتحریم و بازگشت به رشد منفی اقتصادی

ایران پساتحریم و بازگشت به رشد منفی اقتصادی

Iran Economy

 

حمید مافی- چرا سیاست دولت در تحریک بازار بازخوردی در سطح خرد و کلان ندارد؟ آیا اقتصاد ایران برخلاف پیشگویی‌ها و وعده‌های خوش‌بینانه با تداوم رکود در دوره پساتحریم روبرو است؟