دستور رهبری: برجام هسته ای برود به مجلس و تصویب شود؟

دستور رهبری: برجام هسته ای برود به مجلس و تصویب شود؟

حمید احدی

یک روز بعد از آن که سناتورهای حامی توافق هسته ای ایران و کشورهای پنج به اضافه یک، از حدی که بتوانند این توافق را در کنگره آمریکا متوقف کنند گذشت و رسانه های جهان از قطعی بودن تصویب برجام هسته ای در آمریکا خبر دادند، آیت الله خامنه ای در یک سخنرانی برای همفکران خود در مجلس خبرگان به سکوت چند ماهه خود در این باره پایان داشت و فرمان داد که برجام به مجلس برود.