مهاجران اقلیمی، جنگ‌زدگان پناهجو

مهاجران اقلیمی، جنگ‌زدگان پناهجو

Syria

 

جنگ، خشونت و سرکوب تنها دلایل ایجاد موج گسترده پناهجویان نیست. گرم شدن آب و هوای زمین نیز بر زندگی میلیون‌ها نفر تاثیر گذاشته و آن‌ها را وادار به ترک سرزمین خود کرده است.