خودکامگی رهبر و تصور او از حق مردم

خودکامگی رهبر و تصور او از حق مردم

اشغال فلسطین و حق وتوی شورای امنیت بخشی از حق‌الناس است!
اکبر گنجی

سخنان ۱۳۹۴/۰۶/۱۸ آیت‌الله خامنه‌ای درباره نظارت استصوابی شورای نگهبان از جهات گوناگون قابل تحلیل و نقد است. برخی از زوایای مدعیات او در مقاله “خامنه‌ای حذف افراد را عقلانی، منطقی و حق خود می‌داند” مورد نقد قرار گرفته است. اما مدعیات او باید از جهات دیگری هم به نقد کشیده شود. نوشتار کنونی فقط و فقط یک نکته را مد نظر قرار خواهد داد.