زنان خانه‌دار، کارگران بی‌مزد

women

بهرنگ زندی- شهیندخت مولاوردی معاون امور زنان ریاست جمهوری، اعلام کرده که یکی از خواسته‌های زنان ارزش‌گذاری کارخانگی است. طبق برآوردهای غیر رسمی ارزش کار خانگی چندین برابر درآمد نفتی است.