کمپین یک میلیون امضا: تغییر برای برابری در ایران

کمپین یک میلیون امضا: تغییر برای برابری در ایران

بینش و انگیزه

مشارکت زنان ایرانی در جنبش‌های سیاسی و اجتماعی، تاریخ طولانی دارد که به قرن‌ها پیش برمی‌‌گردد. مبارزه زنان به همراه مردان علیه دیکتاتوری و مداخله خارجیان طی ‌نهضت تنباکو (۱۲۶۸ خورشیدی – ۱۳۰۷ قمری)، نشان‌گر حضور زنان در صحنه اجتماعی و سیاسی می‌‌باشد. طی ‌انقلاب مشروطه نیز جنبش زنان به طور سازمان‌دهی‌شده‌ای به مبارزات خویش ادامه داد که بالا رفتن آگاهی‌ سیاسی و سواد میان زنان از طریق تأسیس مدارس، انجمن‌ها و نشریات زنان، از جمله دستاورد‌های

جنبش در آن زمان بود.