اعتراض ایران به حضور سلمان رشدی در نمایشگاه کتاب فرانکفورت

سلمان رشدی

معاون فرهنگی وزارت ارشاد اسلامی به حضور سلمان رشدی، نویسنده هندی – بریتانیایی در نمایشگاه کتاب فرانکفورت اعتراض کرد و از مدیران این نمایشگاه خواست که دعوت خود از این نویسنده تکفیر شده را پس بگیرند. عباس صالحی تهدید کرد که در غیر این‌صورت احتمال دارد ایران در بزرگ‌ترین نمایشگاه کتاب جهان شرکت نکند.

نمایشگاه کتاب فرانکفورت: بزرگ‌ترین مرکز عقد قرارداد نشر و ترجمه آثار در جهان

به گزارش روابط عمومی مؤسسه خانه کتاب، عباس صالحی، معاون فرهنگی وزارت ارشاد اسلامی از یورگن بوس، مدیر نمایشگاه کتاب فرانکفورت خواست که دعوت از سلمان رشدی برای حضور در این نمایشگاه را لغو کند.

نمایشگاه کتاب فرانکفورت ۱۴ اکتبر سال جاری با سخنرانی سلمان رشدی درباره آزادی بیان و حدود آن آغاز می‌شود و تا ۱۸ اکتبر هم ادامه دارد. اندونزی که یک کشور مسلمان است به عنوان مهمان ویژه در این نمایشگاه حضور دارد.

معاون فرهنگی وزارت ارشاد گفته است: «اساساً این حرکت را که توسط نمایشگاه کتاب فرانکفورت برنامه‌ریزی شده و از جمله خط قرمزهای نظام جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شمار می‌رود، حرکتی غیر فرهنگی می‌دانم.»

صالحی خبر داده که وزارت ارشاد اسلامی در حال بررسی این موضوع است که چنانچه نمایشگاه کتاب فرانکفورت دعوت خود از سلمان رشدی را پس نگیرد، ایران از شرکت در این نمایشگاه جهانی خودداری کند.