«افشاگری احمدی‌نژاد هلاک‌کننده خواهد بود» – ۱۹/تير/۱۳۹۲ سروش جعفری

محمد جعفر بهداد، معاون سیاسی دفتر رییس دولت
معاون سیاسی دفتر رییس جمهور با هشدار به مخالفان احمدی‌نژاد گفت اگر رییس جمهور دست به افشاگری بزند، یک سونامی هلاک‌ کننده‌ای علیه تعداد زیادی از رانت‌خواران سیاسی و اقتصادی به راه خواهد افتاد.