فریبا پژوه روزنامه نگار ایرانی بازداشت شد- 2013 – 20 تیر 1392

فریبا پژوه روزنامه‌نگار ایرانی روز گذشته چهارشنبه ۱۹ تیرماه در منزل‌اش بازداشت و روانه زندان شد.

سه مامور مرد و یک مامور زن صبح روز چهارشنبه به منزل خانم پژوه مراجعه کردند و پس از بازرسی و تفتیش منزل، وی را به همراه خود بردند.