نامه به یونسکو در باره تخریب زندان اوین

Irna Bocoaحضور محترم خانم ایرینا بوکووا (Irina Bokova -UNESCO Director-General )

جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد که زندان مشهور اوین را ویران کند و بر جای آن تفریح‌گاه بسازد. هیچ فرد مدافع حقوق انسانی با این کار مخالفت نمی‌کرد، اگر این زندان نماد تباهی و نقض حقوق بشر در چند دهه اخیر تاریخ ایران نبود . اوین، این زندان بدنام، از بدو تاسیس‌ش  در آستانه‌ی دهه‌ی ۱۳۵۰ تا کنون، نماد سرکوب آزاد اندیشی و ایستادگی چند  نسل ‌از  مخالفان سیاسی در ایران بوده اوین برای ما که دوره‌هائی از عمر خود را در این زندان سپری کرده، شکنجه شده، و یا عضوی از خانواد‌ه‌مان در این زندان ناپدید و اعدام شده‌اند، مکان یادآوری سیاستِ خشونت است  و به ویژه خاطره‌ی تلخ ما از شکنجه و اعدامهای جمعی دهه شصت را در خود دارد. اوین بخشی از حافظه‌ی تاریخی ما است و ما آرزو داریم که این زندان روزی به موزه تبدیل شود.ما زنان و مردان باورمند به “ایرانی بدون زندان، شکنجه و اعدام ممکن است”، ویران کردن این نماد خشونت و نقض فاحش حقوق بشر  را با  هدفِ حذف این حافظه و تبدیل آن به یک تفریح‌گاه، بی‌حرمتی به قربانیان و خانواده های آنها می‌دانیم. ما پاک کردن حافظه‌ها را گم شدن نسل‌های پیاپی در دالان‌های سیاه فراموشی می‌دانیم که در
خدمت تکرار فاجعه در کشوری پرفاجعه است.
ما زنان و مردانی که برای حقیقت، عدالت و دادخواهی تلاش‌می‌کنیم این نماد را برای نمایاندن تباهی خشونت و ظلمت بیداد، پابرجا می‌خواهیم؛ نه برای خاطره‌های سیاه که برای حق دانستن فرزندان و آیندگان این کشور تا زندانی کردن خودسرانه و شکنجه و اعدام و ناپدید کردن به «دوباره هرگز» بدل شود. ما سوگواران هزاران زن و مرد اعدام‌ شده و یا ناپدید شده در این بنای گورستانی، برای آزاد کردن یادها در برابر ستم فراموشی، برای دانستن حقیقت در باره‌ی عزیزان‌مان و پایان دادن به سوگ، و تا آن روز به
پابرجایی‌اش نیاز داریم.

ما از شما می‌خواهیم که در حفظ این بنای تاریخی و میراث جمعی آگاهی ایرانیان، به یاری ما بشتابید.

ما از شما می‌خواهیم  که نگذارید جمهوری اسلامی این بار نیز حافظه تاریخی ما را بکشد.

ما از شما می‌خواهیم با استناد به معیار (VI) یونسکو  ،این زندان را به نام حافظه‌ی جهانی، میراث جهانی تلقی کند. جهت اطلاع و اقدام کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد گزارش‌گر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران گزارش‌گر ویژه سازمان ملل در باره امور شکنجه و رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیر آمیز
گزارش‌گر ویژه سازمان ملل در باره اعدام‌های غیرقضایی, جمعی و خودسرانه گزارش‌گر ویژه سازمان ملل در باره خشونت علیه زنان علل و عواقب آن گزارش‌گر ویژه سازمان ملل در باره دستیابی به حقیقت، به عدالت، به غرامت و تضمین های عدم تکرارکارگروه ناپدید کردن‌های اجباری
کارگروه بازداشت های خودسرانه

کار گروه فرهنگ

با احترام

اصغر ایزدی

منیره برادران

منصوره بهکیش

جعفر بهکیش

میهن روستا

شهلا شفیق

پرستو فروهر

امید منتظری

ایرج مصداقی

ناصر مهاجر

رضا معینی

محمدرضا نیکفر

داراب شباهنگ