اولین نمایشگاه نوا شباهنگ

196954_1463298982278_3257182_nنوا بهنام شباهنگ فارغ التحصیل هنرهای نمایشی ( رقص ) و فلسفه از دانشگاه مریلند آمریکاست.
او آموزش آکادمیک در زمینه نقاشی نداشته ولی یک روز از خواب پا میشه و شروع میکنه نقاشی کردن. سری اول کارهای خود را به دوستان و معلمانش در دانشگاه هدیه داد. میتوانید آنها را در وب سایت او www.navabehnam.com ببینید.

  اوهم اکنون در واشنگتن دی سی کار و اقامت دارد  نوا در نوشتن و موسیقی هم استعداد خوبی دارد.

دیدار از این نمایشگاه کوچک مشوق نمایشگاه های بعدی او خواهد بود

به امید دیدار
داراب شباهنگ

Saturday Dec. 5th  7-9 pm
لطفا برای شرکت در این نمایشگاه لینک زیر را دنبال کنید

RSVP in your browser

  آدرس نمایشگاه در منطقه کالچ پارگ دانشگاه مریلند
قدری پس از درب  ورودی بزرگ دانشگاه ,سمت مقابل قرارگرفته است.

CENTRE POINT HEALING
7309 Baltimore Avenue suite 119
College Park, MD 20740
(301)277-9020