راهی برای مبارزه با رژیم در روز انتخابات

3

روز انتخابات با دوربین در کلیه مراکز رای گیری (سفارت خانه ها، کنسول گریها، مساجد، و غیره) حاضر شویم
سال‌های پیش در خارج از ایران هر کجا که تظاهرات ضدحکومتی برگذار می‌شد عده‌ای از طرفداران رژیم با دوربین عکاسی و ویدئوی از تظاهر کنندگان عکس و فیلم تهیه می‌کردند. آن روزهایی که رژیم می‌توانست به این شیوه عمل کند گذشته است. پیشنهاد به هم میهنان خارج از کشور این است که در روز انتخابات با دوربین در کلیه مراکز رای گیری (سفارت خانه‌ها، کنسول‌گری‌ها، مساجد، و غیره) حاضر شوند و از رای‌دهندگان به مسخره‌بازی انتخاباتی رژیم عکس و ویدئو تهیه و آن را در اینترنت (مثلا فیسبوک) قرار دهند. خواهشم از هم میهنان عزیزم این است که هیچ مزاحمتی برای رای دهندگان ایجاد نکنند. هدف ما ایجاد مزاحمت برای بقیه نیست، یکی از اهداف ما این است که اگر رژیم عکس و فیلم از حضور امت همیشه در صحنه خارج از میهن در آورد ماهم بتوانیم به جهان نشان دهیم که عکس و یا ویدئو رژیم تبلیغاتی بوده است.