حال و هوای انتخابات، چهار سال پیش

  iran-election-rally

بسياري از ایرانی ها، روزهای منتهی به انتخابات رياست جمهوري سال ١٣٨٨ را بی نظير توصيف می كنند. برای آنها آن روزها از “آزاد ترين” روزهایی بود که تجربه می کردند و هر کدام داستان های زیادی از فضای بحث و گفتگو و تبلیغات انتخاباتی در خیابان های شهرهایشان داشتند.

همكار ما علی همدانی، آن روزها، در تهران بود.