افشای اردوغان و خانواده اش!

باز شدن توپخانه افشای اردوغان و خانواده اش!
سنگین ترین افشاگری ها علیه اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و خانواده وی از شب گذشته در تلویزیون “روسیه 24” مسکو آغاز شد. این افشاگری ها همراه بود با صداهای ضبط شده از مکالمات تلفنی اردوغان و پسرانش هنگام دستور جابجائی پولها از خانه به نقطه ای امن و همچنین تصاویری از دیدارهای نوبتی فرزند اردوغان بنام “بلال” با سران داعش. نمونه ای از تصاویر افشا شده را بعنوان ضمیمه این خبر می بینید.
تلویزیون روسیه 24 فاش ساخت که داماد اردوغان وزیر انرژی ترکیه است و یکی از پسرهایش که در امریکا تحصیل کرده و چند سال پیش به ترکیه بازگشت، با دایر کردن چند شرکت نفتی، مامور خرید نفت از داعش شد. نفتی که از عراق و سوریه توسط تانکرها به ترکیه منتقل می شود و با نصف قیمت به دلالان شرکت های بین المللی فروخته می شود. پسر اردوغان “بلال” یک بندر اختصاصی برای معامله نفت در اختیار دارد.

 

افشاگری های روسیه علیه اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و خانواده وی از شب گذشته در تلویزیون “روسیه 24” مسکو آغاز شد. صداهای ضبط شده مکالمات تلفنی اردوغان و پسرش هنگام دستور جابجائی پول ها به نقطه امن و نیز تصاویری از دیدارهای پسر اردوغان بنام “بلال” با سران داعش.

همچنین تلویزیون روسیه 24 فاش ساخت که داماد اردوغان وزیر انرژی ترکیه است و یکی از پسرانش در امریکا تحصیل کرده و چند سال پیش به ترکیه بازگشت، با دایر کردن چند شرکت نفتی، مامور خرید نفت از داعش شد. نفتی که از عراق و سوریه توسط تانکرها به ترکیه منتقل می شود و با نصف قیمت به دلالان می شود. بلال اردوغان یک بندر اختصاصی برای معامله نفت در اختیار دارد.