حتی با شیطان برداعش

حتی با شیطان برداعش

عکس ‏‎Mohammad Irani‎‏

در جنگ با داعش و داعشیان و آنها که انواع داعشی ها را بازتولید می کنند چه در ترکیه چه در پاکستان و چه در عربستان سعودی به نام انسانیت ، به نام تمدن ، به نام حیثیت و شرف انسان ها می باید حتی با شیطان هم متحد شد.
داعش می باید از روی زمین محو شود.
این شرف انسانی و وجدان بشریت ا ست که به هر آدمی در هرکجای این جهان خاکی فرمان می دهد که به هرشکل ممکن داعش را از میان بردار !
حتی صفت بربر و بربریت هم برای توصیف این جرثومه های پلشتی و ننگ کافی و رسا نیست.
کسانی که زنان و فرزندان بی گناه مردم را به بردگی برده اند و فروخته اند می باید از روی زمین محو شوند.
و انسانی که در روزگار معاصر در برابر حضور و استمرار بیداد داعشیان سکوت کند و به هرشکل حتی اگر شده ، در سخن یا در نفرین گفتن یا فریاد زدن بر ضد این توحش تکانی نخورد شایسته هوایی که استنشاق می کنند و این آبی که می نوشد نیست.
و پست ترین و جنایتکار ترین مردمان این عصر کسانی بوده اند و هستند که این موجودات رذل را حمایت کردند ، مسلح کردند ، معالجه کردند ، نفت از آنان خریدند و آذوقه برای آن ها مهیا کردند.
پست ترین و تبهکار ترین مردمان این عصر اردوغان و سران آل سعودند که چنین ماری در آستین پروردند و به جان بشریت انداختند.
اردوغان ننگ بزرگ دیگری بر ننگ تاریخی کشتار ارامنه در تاریخ ترکیه افزوده است .
آنها که داعش سازی و داعش پروری کرده اند می باید روزی همچون سران نازی ها در دادگاهی بین المللی به جرم جنایت علیه بشریت محاکمه شوند.
وچنین روزی قطعا خواهد آمد !

Mohammad Irani کسانی که به بهانه داعش چشم بر وحشتناک ترین نسل کشی تاریخ معاصر توسط رژیم سفاک و آدمخوار بشار اسد و هم پیمانان فاشیستش میبندند وکشتار سیصدهزار انسان و آوارگی میلیونها نفر توسط این قصابان انسان را ندیده گرفته وحقانیت و اصالت انقلاب مردم شجاع و بزرگ سوریه را درک نمی کنندخواسته یا ناخواسته, آگاهانه یا ناآگاهاته تبدیل به بلند گوی رژیم شده و شریک در خونهای به ناحق ریخته دهها هزار کودک بی پناه سوریه اند.

عکس ‏‎Mohammad Irani‎‏
Mohammad Djalali آقای ایرانی داعش و اسد هردو بی شرفند ضمنا انقلاب سوریه رهبرش کیست؟ ابوبکر بغدادی ؟ رهبر انقلاب ایران که خمینی مرجع تقلید مدرس اسفار ملا صدرا بود و به نام آزادی و بر دوش و با حمایت ملیونی مردم آمده بود ، با اسلامش چه تاجی به سر بشریت و به خصوص مردم بدبدیدن بیشتر