تصویب طرحی برای محدود کردن سفر ایرانی ها به آمریکا؛ نظرات شما

تصویب طرحی برای محدود کردن سفر ایرانی ها به آمریکا؛ نظرات شما

مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را تصویب کرده است که محدودیت های تازه ای را بر شهروندان ۳۸ کشوری که تاکنون بدون ویزا به این کشور سفر می کردند، اعمال می کند. بر اساس این طرح، شهروندان این کشورها که بعد یک مارس ۲۰۱۱ به سوریه، عراق، ایران و سودان سفر کرده باشند، نمی توانند بدون ویزا به آمریکا بروند و اگر تابعیت دوگانه این چهار کشور را داشته باشند در هر صورت برای ورود به آمریکا باید درخواست ویزا کنند. این طرح با ۴۰۷ رای در مقابل ۱۹ رای تصویب شد و پیش از آنکه رسمیت یابد، باید در مجلس سنا هم تصویب شود و به امضای رئیس جمهور آمریکا برسد.