اعلام وجود گروهی برای تعیین جانشین رهبری

هاشمی از وجود گروه تعیین جانشین رهبری در مجلس خبرگان خبر داد: «حالا هر وقتی که بنا شد رهبری عوض شود یا نباشد و کس دیگری بیاید، دوباره باید کار عمده‌ای انجام دهند.»