فراخوان اعتصاب اتحادیه‌های سراسری ترکیه برای برقراری صلح

فراخوان اعتصاب اتحادیه‌های سراسری ترکیه برای برقراری صلح

چهار اتحادیه سراسری ترکیه برای «برقراری صلح» و در اعتراض به حملات دولت ترکیه به مناطق عمدتاً کردنشین اعلام کردند که دوشنبه ۲۹ دسامبر/ هفتم دی دست به اعتصاب خواهند زد.

DiSK Turkey

به گزارش سایت خبری حریت، این اعتصاب یک روزه توسط کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری پیشرو (دیسک)، کنفدراسیون اتحادیه بخش خدمات عمومی (کسک)، اتحادیه پزشکان ترکیه ( ت‌ ت ب) و اتحادیه اتاق‌های مهندسان و معماران (ت م م او ب) سازمان‌دهی شده است.