حمله صادق لاریجانی به رفسنجانی و «علامه» حسن خمینی

به دنبال«علامه» خوانده شدن حسن خمینی از سوی هاشمی رفسنجانی، صادق لاریجانی این سخنان را مایه «استهزا» حوزه‌های علمیه خواند.