آخرین تپه‌ها در آخرین روزها- ۲۲/تير/۱۳۹۲

احمدی‌نژاد از یک طرف لبخند ژوکوند به لب در کنار حسن روحانی عکس می‌گیرد، اما از یک طرف تقریبا آخرین تپه‌های باقی مانده در اقتصاد و سیاست جمهوری اسلامی را هم شکوفه نزده باقی نمی‌گذارد!