هما ناطق ،نويسنده و محفق برجسته درگذشت

996752_10203764681836414_2981858767306608243_nهما ناطق ، إسناد دانشگاه ، نويسنده محفق برجسته تاريخ معاصر ايران در روز ٣١ دسامبر درگذشت .
كارنامه برجسته پژوهش هاي وي در تاريخ معاصر ايران بويژه دوران قاجار بي شك همواره چون نام وي به عنوان بانويي فرهيخته ، نمونه
و ايران دوست در خاطرها درخشان خواهد ماند .